Bronnen socialistische beweging Oisterwijk, klik op link om de documenten te downloaden:

Notulenboek SDAP-Oisterwijk 1917-1939 (transciptie: WIGO, handgeschreven origineel: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; n.b. de in het notulenboek vermelde oprichtingsdatum van de SDAP-Oisterwijk is onjuist, de juiste datum is zaterdag 30 juni 1917).

Notulenboek NVFA-Oisterwijk 1929-1940 (Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders; transcriptie: WIGO, handgeschreven origineel: particulier bezit, kopie bij Regionaal Archief Tilburg, de afdeling had voornamelijk leden op de Oisterwijkse Lederfabriek).

Affiches en pamfletten SDAP-Oisterwijk 1931-1939 (pamfletten en affiches voor de gemeenteraadsverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen en openbare vergaderingen).

PvdA-PPR-D66 1974 (kandidaten, programma gemeenteraad 1974).

PvdA 1978 (kandidaten, verkiezingsprogramma gemeenteraad 1978)

CPN 1976-1978 (oprichting afdeling, openbare vergadering en manifest, verkiezingsprogramma en kandidaten)

CPN 1978 (verkiezingsaffiche gemeenteraad 1978)

De Rode Draad door Oisterwijk (PvdA-blad 1978-1983)

PvdA Houd Portugal Vrij (pamflet 1975)

Literatuur:

'Dien boozen geest van onzen tijd'. Socialisten in de katholieke Oisterwijkse gemeenschap, 1891-1940, in Ad van den Oord, Siebe Thissen, Jacqueline de Vries, De akelige twee procent. Andersdenkenden in katholiek Oisterwijk, 1891-1940 (Oisterwijk 1992) 11-73.

'De ellendigen invloed van den zedelijken minderwaardigen dr. Bloemink'. De veroordeling van een protestantse arts door katholiek Oisterwijk, in Ad van den Oord, Siebe Thissen, Jacqueline de Vries, De akelige twee procent. Andersdenkenden in katholiek Oisterwijk, 1891-1940 (Oisterwijk 1992) 95-128.

'"Een plantenvreter in badpak", Hendrik Klein en de stichting van Morgenrood', in Ad van den Oord, Siebe Thissen en Jacqueline de Vries, De akelige twee procent. Andersdenkenden in katholiek Oisterwijk, 1891-1940 (Oisterwijk 1992) 129-145.

Biografie├źn Oisterwijkse socialisten (website uitgeverij A. van den Oord)

Beeld en geluid

Boekpresentatie Brandpunt voor socialisme. Volksgebouw De Schuur 2013

GroenLinks raadsverkiezingen 2002

1 mei-viering De Schuur 1994

GroenLinks raadsverkiezingen 1994

Joop den Uyl in volksgebouw De Schuur 1980