Bronnen socialistische beweging Oisterwijk, klik op link om de documenten te downloaden:

Notulenboek SDAP-Oisterwijk 1917-1939 (transciptie: WIGO, handgeschreven origineel: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; n.b. de in het notulenboek vermelde oprichtingsdatum van de SDAP-Oisterwijk is onjuist, de juiste datum is zaterdag 30 juni 1917).

Notulenboek NVFA-Oisterwijk 1929-1940 (Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders; transcriptie: WIGO, handgeschreven origineel: particulier bezit, kopie bij Regionaal Archief Tilburg, de afdeling had voornamelijk leden op de Oisterwijkse Lederfabriek).

Affiches en pamfletten SDAP-Oisterwijk 1931-1939 (pamfletten en affiches voor de gemeenteraadsverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen en openbare vergaderingen).

PvdA-PPR-D66 1974 (kandidaten, programma gemeenteraad 1974).

PvdA 1978 (kandidaten, verkiezingsprogramma gemeenteraad 1978)

CPN 1976-1978 (oprichting afdeling, openbare vergadering en manifest, verkiezingsprogramma en kandidaten)

CPN 1978 (verkiezingsaffiche gemeenteraad 1978)

De Rode Draad door Oisterwijk (PvdA-blad 1978-1983)

PvdA Houd Portugal Vrij (pamflet 1975)

Literatuur:

'Dien boozen geest van onzen tijd'. Socialisten in de katholieke Oisterwijkse gemeenschap, 1891-1940, in Ad van den Oord, Siebe Thissen, Jacqueline de Vries, De akelige twee procent. Andersdenkenden in katholiek Oisterwijk, 1891-1940 (Oisterwijk 1992) 11-73.

Biografie├źn Oisterwijkse socialisten (website uitgeverij A. van den Oord)

Beeld en geluid

Boekpresentatie Brandpunt voor socialisme. Volksgebouw De Schuur 2013

GroenLinks raadsverkiezingen 2002

1 mei-viering De Schuur 1994

GroenLinks raadsverkiezingen 1994

Joop den Uyl in volksgebouw De Schuur 1980